Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
62 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-30
61 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-28
60 / 2020 privind aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale" cod SMIS 126924 2020-12-18
59 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al aparatului al Serviciului public "Consiliul local Ramnicelu - Serviciul Apa/Canal" 2020-12-18
58 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordonate consiliului local Ramnicelu 2020-12-18
57 / 2020 privind modificarea structurii functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Ramnicelu 2020-12-18
56 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-18
55 / 2020 privind aprobarea intalnirilor cu cetatenii si progamul de audiente acordate acestora de catre Consilierii locali ai comunei Ramnicelu pentru mandatul 2020-2024 2020-11-11
54 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Complex sportiv in comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-11-11
53 / 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Ramnicelu, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Ramnicelu, jud. Buzau 2020-11-11
52 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Sistem Public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere - statie de epurare in localitatea Ramnicelu comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-11-11
51 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-11-11
50 / 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Ramnicelu, jud. Buzau pentru principalele domenii de activitate 2020-11-02
49 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau 2020-11-02
48 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni 2020-11-02
Înapoi