Cultura și învățămant

Învăţământ
În localitatea Rîmnicelu funcţionează cinci şcoli (trei cu clasele I-VII şi două cu clasele I-IV) şi cinci grădiniţe (două în localitatea Rîmnicelu şi câte una în localităţile Ştiubei, Colibaşi şi Fotin), orele fiind susţinute de către 62 de cadre didactice. Elevii au posibilitatea să se perfecţioneze şi să se pună la curent cu noutăţile din domenile interesate de ei în cadrul celor două cabinete de informatică, care au 40 de calculatoare şi conexiune la internet şi în cadrul celor două laboratoare şcolare.
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor, constuirea unei gradiniţe şi dotarea cu mobilier a unităţilor de învăţământ fac parte din proiectele prioritare a comunei în perioada 2007- 2013.

 

Cultură
În comună îşi desfăşoară activitatea două cămine culturale, situate în localităţile Rîmnicelu şi Colibaşi. Spiritualitatea creştin-ortodoxă este reprezentată prin existenţa a trei Biserici de cult ortodox. Creştinii pot merge la slujbe ţinute în Bisericile din localităţile Rîmnicelu, Ştiubei şi Colibaşi. Creştinii se gasesc în proporţie de 95% şi 5% peticostali.
Pentru localnicii dornici de a se cultiva există în comună o bibliotecă cu peste 6 mii de volume de cărţi.

Înapoi