Infrastructura

Infrastructura de transport

Principalele drumuri de acces în comună sunt: drumul naţional DN 22 Râmnicu Sărat - Brăila (la care este amplasat satul Rîmnicelu) şi drumul judeţean DJ 202 Râmnicu Sărat - Puieşti (la care sunt amplasate satele Colibaşi şi Fotin). Legatura dintre satul Ştiubei şi Rîmnicelu, satul de reşedinţă se face pe DC 2 (este drum modernizat).

 

Comuna Rîmnicelu se află la:

 • 4 km de oraşul Râmnicu Sărat, accesul se face pe drumul naţional DN 22 Râmnicu Sărat - Brăila şi drumul judeţean DJ 202 Râmnicu Sărat - Puieşti;
 • 32 km de oraşul Buzău;
 • 37 km de oraşul Focşani.

 

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe pâna la cele mai importante căi de acces sau servicii:

 • Benzinărie Râmnicu Sărat - 4 km,
 • Gara - Râmnicu Sărat - 4 km,
 • Drumul european E85 - 5 km,
 • Port Brăila - 80 km,
 • Autostrada Soarelui Bucureşti - Constanţa - 160 km,
 • Aeroport Otopeni - 160 km.

 

Drumurile care traversează comuna Rîmnicelu sunt asfaltate în procent de 45%, iar restul sunt drumuri pietruite şi de pământ:

 • Drumuri Naţionale - 5,9 km;
 • Drumuri Judeţene - 8,2 km;
 • Drumuri comunale - 6,1 km;
 • Străzi - 24,6 km;
 • Drumuri vicinale - 46,6 km.

 

Reţeaua de drumuri în comuna Rîmnicelu se prezintă astfel:
În satul Rîmnicelu:

 • Drum asfaltat 1,9 km;
 • Drum pietruit 8,82 km;

În satul Ştiubei:

 • Drum asfaltat 0,6 km;
 • Drum pietruit 4,36 km;

În satul Colibaşi:

 • Drum asfaltat 0,7 km;
 • Drum pietruit 4,98 km;

În satul Fotin:

 • Drum asfaltat 0,4 km;
 • Drum pietruit 2,84 km.

 

Din analiza de mai sus se observă că în satele componente predomină drumurile pietruite în procent de 55 %. Stategia de dezvoltare locală urmăreşte în perioada 2007-2013 minimizarea acestui procent prin proiectele care se vor implementa în comună.
Transportul în comun în localităţile Rîmnicelu şi Ştiubei este asigurat de către societăţile care fac transportul în Municipiul Râmnicu Sărat, iar în localităţile Colibaşi şi Fotin este asigurat de către operatori particulari care operează pe ruta Râmnicu Sărat - Puieşti.

Infrastructura de utilităţi

Localitatea Rîmnicelu beneficiază de reţea de alimentare cu apă, fiind racordate 70% din locuinţe din comună la sistemul centralizat.
Alimentarea cu energie electrică existentă pe 98 % din teritoriul comunei, fiind în curs de desfăşurare extinderi în zonele unde s-au contruit locuinţe noi. Reţeaua de iluminatul public al comunei Rîmnicelu este modernizată şi extinsă şi se găseşte pe toată suprafaţa comunei.
Comuna Rîmnicelu nu dispune de reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. Locuinţele folosesc fose septice vidanjabile. În prezent locuitorii comunei Rîmnicelu nu dispun nici de reţea de alimentare cu gaze naturale. Este prevăzut ca proiect prioritar pentru perioada 2007-2013 realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi alimentare cu gaze pentru toţi locuitorii comunei Rîmnicelu.
Serviciu propriu de salubritate este în curs de realizare prin realizarea studiului de fezabilitate a proiectul intitulat „Salubrizarea şi reciclarea deşeurilor".
Reţeaua de telefonie fixă - Romtelecom se regaseşte în 42 % dintre gospodării, cu perspectivă de stagnare, iar cea mobilă (operatori GSM) au acoperire 65 % cu perspectivă de dezvoltare şi cea de internet se gaseşte la 15 % dintre gospodării, operatorul fiind Romtelecom.

Sănătate
Serviciile medicale în comuna Rîmnicelu sunt asigurate de către un medic, patru asistenţi medicali din cadrul dispensarului uman situat în localitatea Rîmnicelu şi a cabinetului individual existent în localitatea Ştiubei. În unitatea de asistenţă medicală veterinară, activitatea este desfăşurată de un medic veterinar, un tehnician şi un însămânţător artificial. De asemenea în comună se află şi un punct farmaceutic veterinar.

Mediu
În comuna Rîmnicelu nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurător al comunei. Poluarea se realizează din deversarea deşeurilor în locuri neamenajate, care deterioarează terenul în locurile unde sunt depozitate.
Economic
Principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor, dar prima activitate reuşeşte să absoarbă cea mai mare parte a populaţiei active a comunei. Acestora li se adaugă o serie de unităţi agrozootehnice din sectorul privat. Schimbarea profilului funcţional de la activităţi agricole preponderente la activităţi agricole asociate presupune dezvoltarea activităţilor economice, în special a celor din industria alimentară, precum şi a celor din sfera serviciilor. Aceasta presupune iniţierea unor programe care să urmărească creşterea numărului de locuri în industria alimentară şi ţin activităţi de servicii şi de turism.
Căile de comunicaţie şi de transporturi reprezintă una din funcţiunile cele mai importante ale aşezării permiţând stabilirea unor relaţii atât în cadrul limitelor administrative, cât şi în afara acestora. În acest mod se asigură cadrul necesar circulaţiei persoanelor, mărfurilor şi informaţiilor. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi de comunicaţie reprezintă un element de bază în relansarea economică a comunei.

Mediu de afaceri
Întreprinzători locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi confecţii, agricol, zootehnic, cât şi în comerţ (pieţe, magazine mixte).

 • SC Petrocom SRL - Confecţionează cutii pentru ambalarea produselor comerciale
 • SC Krem Pro Vita SRL - Confecţii metalice
 • SC Vegetalis Prod SRL - Ciupercărie, produce
 • SC Grima Prod SRL - Ciupercărie, produce 1 tonă/zi, program Sapard
 • SC Domino Grup SRL - Fermă zootehnică în localitatea Fotin, cu un şeptel de peste 300 capete de bovine şi 100 capete de porcine
 • SC Bucur Obor - Fermă viticolă în localitatea Fotin


Turism
În comună există puncte de atracţie, care aduc venituri substanţiale atât locuitorilor care desfăşoară o activitate în acest domeniu, cât şi administraţiei locale care beneficiază de pe urma turismului prin contribuţiile întreprinzători la bugetul local.
Pe teritoriul comunei există două case agroturistice „Casa Stan" şi „Casa Mănăilă" cât şi punctul de atracţie, balta „Crângu Ursului".
Pentru recreerea turiştilor în comună există două baze sportive în localităţile Râmnicelu şi Ştiubei.

Alte instituţii importante din comuna Rîmnicelu

 • Primăria
 • Poliţia
 • Oficiul poştal

Fundaţii în comuna Rîmnicelu:

 • Asociaţia „Viitorul rromilor din Rîmnicelu" cu profil acronomic-social;
 • Asociaţia „Luceafărul Rîmnicelu" cu profil sportiv;
 • Asociaţia „Energia Rîmnicelu" cu profil sportiv.


Infrastuctura de apă potabilă şi apă uzată din comuna Rîmnicelu
În comuna Rîmnicelu alimentarea cu apă se face numai prin satul Rîmnicelu, prin două puţuri de forare la o adâncine de 150 m, acumularea fiind făcută în două bazine de fibră de sticlă de 80 m.c., respectiv 30 m.c.. Lungimea totală a reţelei principale de distribuţie este de 4,1 km. Alimentare satelor Ştiubei, Colibaşi şi Fotin se face din fântâni, unde pânza freatică este la aproximativ 10 m. Calitatea apei potabile este inadecvată, fiind afectată cu nitraţi şi nitriţi.
Sistemul de canalizare şi staţia de epurare nu există pe teritoriul administrativ.

Înapoi